Wystąpienia

Zapraszam do kontaktu w sprawie wystąpień publicznych, zarówno podczas wydarzeń stacjonarnych (jak wystawy czy pokazy kotów rasowych, konferencje, seminaria, prelekcje), jak również online (webinary, wykłady, warsztaty).

Chętnie podejmę tematy związane z socjalizacją i wczesną neurostymulacją kociąt, wychowywaniem kocich przedszkolaków, juniorów oraz socjalizowaniu kotów dorosłych. A także dobrego przygotowania do roli pupila domowego, uzupełnianiu braków oraz naprawianiu popełnionych błędów.

Biskie mi są zagadnienia związane z kocimi relacjami w grupach jednogatunkowych: kastratów oraz kotów hodowlanych, czy wielogatunkowych, np. psów i kotów, tj. wszelkiego rodzaju dokocenia i dopsienia z udziałem kotów.

Jako wieloletni hodowca mogę podjąć również zagadnienia związane z zarządzaniem hodowlą, mentoringiem hodowlanym oraz pracą behawiorysty.

Dotychczasowe prelekcje:

VI 2023 Prelekcja pt. „Jak pomóc kotu wolnożyjącemu i budować z nim relację?” w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dla społecznych opiekunów kotów wolnożyjących

IV 2023 Prelekcja pt. „Goni nas czas. O socjalizacji” na Kongresie Hodowcy Zwierząt Towarzyszących „Odpowiedzialny hodowca” organizowanym na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW, przez Unię Felinologii Polskiej i Krajowy Instytut Hodowli Zwierząt Towarzyszących, w Warszawie

III 2023 – Wykład o współpracy lekarza weterynarii i behawiorysty dla Studenckiego Koła Naukowego EZA na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UPWr.

VII 2022 – Wsparcie kota w relacji, Festiwal Zoolatria, III edycja

VI 2022 – Implementacja technik pracy stosowanych w nauce i terapii zachowania psów do warsztatu behawiorysty zwierząt pracującego z kotami, Konferencja Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

I – XII 2022 – cykliczne comiesięczne webinary dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kotów i Kociarzy No Problem

III 2022 –  wystąpienie na panelu edukacyjnym o kocich problemach kuwetowych i socjalizacji oraz jej wpływie na zachowanie, Kocie Show, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

IX 2021 – Uważność w relacji ze zwierzęciem towarzyszącym, Festiwal Zoolatria, II edycja

IV 2019 – wystąpienie na panelu edukacyjnym o socjalizacji i dokoceniu, Kocie Show, Wrocław

Podczas panelu edukacyjnego na Kocim Show na Stadionie Wrocław, IV 2019 r.
Przed webinarem dla Stowarzyszenia Otwarte Klatki, IV 2021 r.
Kocie Show, Wrocław, III 2022