Konsultacja online (poprzez WhatsApp, Skype, telefon) jest szczególną formą spotkania z behawiorystą, w sytuacji kiedy z różnych istotnych powodów obserwacja zwierzęcia w jego środowisku nie jest możliwa (np. stan epidemii lub inny, przebywanie za granicami kraju, lub w miejscu gdzie skorzystanie z pomocy bezpośrednio jest nie możliwe, wyklucza to stan zdrowia) a natura problemu behawioralnego zwierzęcia nie stoi temu na przeszkodzie. Także w sytuacji, kiedy problem dotyczy zwierzęcia już poznanego, z którym współpracowałam wcześniej.

Zawsze w takiej sytuacji dla dokonania rzetelnej oceny emocji oraz zbudowania planu terapii i wdrożenia zaleceń poza zebraniem informacji podczas rozmowy z Opiekunem online lub telefonicznie, wymagany jest materiał filmowy, prezentujący zachowanie zwierzęcia.

Konsultację wieńczy sporządzenie protokołu pokonsultacyjnego, przesłanie go Klientowi w umówionym terminie oraz dwukrotny krótki kontakt (najczęściej po 2 i 4 tygodniach od konsultacji), w celu zweryfikowania wdrożonych zmian i monitorowania postępów zwierzęcia, ewentualnie wprowadzenia dodatkowych zaleceń.

Dalsza współpraca nad problemem z Opiekunem w ramach umówionego harmonogramu wymaga ustaleń indywidualnych z uwagi na ilość i zakres prezentowanych zaburzeń behawioralnych, możliwości zwierzęcia, realny stopień zaangażowania Opiekuna w pracę, inne uwarunkowania.

Zakres wsparcia jak przy konsultacji behawioralnej.

Czas trwania: 1,5-2 godziny.

Cena: 150 zł*.

*Jeśli konsultacja dotyczy więcej jak 2 zwierząt należy do każdego kolejnego doliczyć 50 zł (za 3 konsultowane zwierzaki stawka wynosi 150+50=200 zł).