Konsultacja behawioralna obejmuje: spotkanie w domu Klienta, obserwację zwierzęcia, zebranie informacji, rozmowę z Opiekunem, sporządzenie protokołu pokonsultacyjnego, przesłanie go Klientowi w umówionym terminie oraz dwukrotny krótki kontakt (najczęściej po 2 i 4 tygodniach od konsultacji), w celu zweryfikowania wdrożonych zmian i monitorowania postępów zwierzęcia, ewentualnie wprowadzenia dodatkowych zaleceń.

Dalsza współpraca nad problemem z Opiekunem w ramach umówionego harmonogramu wymaga ustaleń indywidualnych z uwagi na ilość i zakres prezentowanych zaburzeń behawioralnych, możliwości zwierzęcia, realny stopień zaangażowania Opiekuna w pracę, inne uwarunkowania.

Oferuję wsparcie Opiekuna w pracy z problematycznym zwierzakiem, prowadząc terapie:
– problemów wychowawczych (brak respektowania pory dnia i nocy, nadmierna aktywność, umiejętna i satysfakcjonująca zabawa, wyznaczanie granic),
– poprawnych relacji między opiekunem a zwierzęciem (atrakcyjność człowieka (psa), wyznaczanie granic, akceptowalny kontakt fizyczny,
– zaburzeń behawioralnych (zachowania lękowe, agresywne, niszczycielskie, fobie, nadpobudliwość, reaktywność, depresja, stereotypie, problemy separacyjne, inne).

Doradzam także w zakresie profilaktyki, głównie związanej z zagadnieniami:
– wychowania młodych zwierząt (zachowania dozwolone, zakazane, odpowiednia zabawa)
– życia w społeczeństwie (spacer, podróż samochodem/komunikacją miejską, wizyta u weterynarza, groomera),
– przygotowania rodziny na pojawienie się zwierzęcia (zaplecze, literatura, porady),
– praca z psem/kotem przed pojawieniem się niemowlęcia,
– wprowadzenie kolejnego psa/kota do domu (teoria i praktyka, plan pracy).

Wspomagam także kwalifikowanych opiekunów – hodowców zarejestrowanych w międzynarodowych związkach, domy tymczasowe, pracowników i wolontariuszy schronisk, posiadaczy większych grup zwierząt w:
– prowadzeniu wczesnej neurostymulacji osesków,
– prawidłowej wczesnej socjalizacji szczeniąt i kociąt,
– pracy indywidualnej z opornymi na socjalizację kotami,
– adaptacji zwierzęcia w nowym domu,
– adaptacji zwierzęcia w grupie zwierząt hodowlanych,
– utrzymywaniu dobrych relacji w grupach: psich, kocich, mieszanych,
– prowadzeniu kotek/suczek ciężarnych i młodych mam.

Czas trwania: 1,5-2 godziny.

Cena: 180 zł* w obrębie administracyjnym Wrocławia**.

*Jeśli konsultacja dotyczy więcej jak 2 zwierząt należy do każdego kolejnego doliczyć 50 zł (za 3 konsultowane zwierzaki stawka wynosi 180+50=230 zł).

**Jeśli miejsce spotkania jest oddalone od miasta wówczas należy doliczyć koszty dojazdu 1 zł/km.